Đặc sản 1 nắng - mực, cá, tôm 1 nắng

Ngoài hải sản tươi sống thì khô 1 nắng vừa thơm vừa tươi không nên bỏ qua, vị thơm mùi nắng, khô nhẹ của nắng, làm cho sản phẩm vị vị độc đáo.