Đặc sản ruốc (chà bông)

Các loại đặc sản chà bông (ruốc) như chà bông thịt, chà bông cá, chà bông tôm và nhiều loại chà bông khác.