Đặc sản Nem - Chả - Lạp

Nem, chả , lạp miền nào cũng có 1 thứ văn hóa ẩm thực hiếm thấy ở các nước khác trên thế giới. Mỗi loại có hương vị riêng và đặc trưng của vùng miền.